Reprezentacija BiH

Informacije o N/FSBiH

Osnovan: 1992
Primljen u UEFA: 1996
Primljen u FIFA: 1997
Predsjednik: Elvedin "Dino" Begić
Sekretar: Jasmin Baković
Telefon: ++387 33 276 676 (Recepcija)
Fax: ++387 33 444 332
E-mail: info@nsbih.ba
Homepage: www.nfsbih.ba
Selektor: Mehmed Baždarević
Boja opreme: Plavo-Bijela, Bijelo-Crna